Yazarlar

Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrahi Uzmanı, meme kanseri, onkoplastik meme cerrahisi ve proktoloji ile ilgilenmektedir.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, İzmir.
Dr. İlhami Soykan Barlas, 1977 yılında İstanbul, Moda’da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Genel cerrahi uzmanlık ihtisasını 2008 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı unvanına hak kazandı. 2006-2007 yıllarında 2 defa İskoçya’ya giderek ileri laparoskopik cerrahi eğitimi aldı. 2009 yılında Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nin kuruluşuna ve çalışmalarına yaptığı katkılardan ötürü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Takdirname belgesi’ ile ödüllendirildi. 2009-2011 yılları arasında mecburi hizmet görevini Kastamonu İnebolu Devlet Hastanesi’nde tamamladıktan sonra kamudan istifa ederek İstanbul’a dönüp özel sektörde çalışmaya başladı. 2013 yılından beri Florence Nightingale hastaneler grubu bünyesinde böbrek nakli ve genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktadır. 2017 yılından itibaren Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda akademisyenlik yapmaktadır. Genel cerrahi ve böbrek nakli üzerine 20’nin üzerinde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi ve yine 30’un üzerinde ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirisi mevcuttur. Böbrek nakli üzerine kitap editörlüğü ve bölüm yazarlığı ile çeşitli cerrahi kitaplarında bölüm yazarlıkları yapmıştır. Dr. Soykan Barlas 2020 yılında ‘Genel Cerrahi Doçenti’ unvanı almaya hak kazanmıştır. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.
Makaleler - Doç. Dr. Soykan Barlas
Alaplı/Zonguldak doğumlu Dr. Aydoğdu, Kabataş Erkek Lisesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmanlığını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Sırasıyla SSK Karadeniz Ereğli Hastanesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmıştır. Sağlık Bakanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Yeryüzü Doktorları ile yurt içi ve yurt dışında görevler almıştır. Ayrıca UMKE ve Palyatif Bakım eğiticisidir. 2013 yılından beri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi Böbrek Nakli Merkezinde 2018 yılında tam zamanlı altı aylık eğitim almıştır. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde Böbrek Nakli Birimi ve Palyatif Bakım ekibinin de üyesidir.
Hastalarokuyor.com olarak tüm hastalarımıza detaylı ve doğru bilgiyi aktarmak amacıyla kurulduk. Hastalalıklarınızın tedavisinde işinize yarayacak tüm bilgilere doğru olarak platformumuz üzerinden ulaşabilirsiniz.     E-Mail:info@hastalarokuyor.com    
Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, ürolojik kanserler, robotik cerrahi, taş hastalıklarında kapalı ameliyatlar ve lazer tedavileri, prostat büyümesinde lazer tedavileri ile ilgilenmekte, robotik cerrahi ile prostat kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri ve bağırsaklardan yeni mesane (yapay mesane) ameliyatları uygulamaktadır. Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği'nde çalışmaktadır.
1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalında uzman olarak atandım. 1987 yılında Morfoloji Doçenti , 1988 yılında Genel Cerrahi Doçenti oldum. 1996 yılında Genel Cerrahi Profesörlüğüne atandım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 1986 yılından itibaren uygulanmaya başlanılan böbrek ve karaciğer transplantasyon ekibinde bulundum. 1992 yılında İngiltere’de Laparoskopik Cerrahi öğrenmek üzere Plymouth, Derriford Hospital’da 3 ay çalıştım. Bundan sonraki yıllarda farklı zamanlarda, Almanya Hamburg’da European Surgical Instıtue’de laparoscopik gastric surgery, laparoscopıc colon surgery ve advanced laparoscopik kurslarına katıldım. Yine Fransa’da Strasbourg’da ve Amerika’da San Fransisco’da iki kez laparoskopik fıtık cerrahisi, laparoskopik hepatobilier cerrahi kurslarına katılıp, sertifikalarımı aldım. 1992 yılında part-time öğretim üyeliğine ayrılarak, Esnaf Hastanesi, Memorial Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı, Medipol Hastanesi, Türkiye Gazetesi Hastanesi ve Bahçelievler Medicana Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptım. Şuan Liv Hospital Vadiistanbul Hastanesi böbrek nakli merkezi sorumlusu ve Genel Cerrahi Bölümünde çalışmaktayım.
Prof. Dr. Volkan Tuğcu, özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. Özellikle prostat, mesane, böbrek kanseri gibi ürolojik kanserler ve robotik cerrahi ile ilgilenmektedir. Robotik böbrek nakli, robotik yapay mesane, robotik perineal prostatektomi ile özel olarak ilgilenmektedir.
Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.
İlk-orta ve lise eğitimini Denizli’de tamamlamış, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimine başlamış, Çocuk Endokrinolojisi alanında yan dal eğitimini de aynı üniversitede tamamladıktan sonra; 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başlamış ve aynı yıl Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’nı kurmuş ve Başkanlığını yapmıştır. 2006 yılında Doçentlik unvanını alan Dündar, 2011 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmıştır. 2006-2014 yıllları arasında “Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği” Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevini yürüten Dündar, Türk Pediatri Kurumu Isparta Şubesini kurmuş ve uzun süre Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Ege Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Kuruculuğunu yaptığı Büyüyen Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Bir dönem “Kabi International Growth Study” Ulusal Board üyeliğine seçilmiştir. European Society for Pediatric Endocrinology ve The Endocrine Society üyeliği de bulunan Dündar, 2008 yılında İstanbul’da yapılan Avrupa Çocuk Endokrin Kongresi başta olmak üzere, birçok uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumların lokal ve bilimsel organizasyon komitelerinde yer almıştır. 2011 yılında Kıbrıs’ta yapılan “47. Türk Pediatri Kongresi”nde Eş Başkanlık, 2014 ve 2015 yılında yapılan “Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu” sempozyum başkanlığı yapmıştır. 2012 yılından beri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı yapmış, halen İKÇÜ Etik Kurullar Genel Kooordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. Çok sayıda bilimsel derginin danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır. Çocuk Vakfı’nın Çocuk Sağlığı Danışma kurulu üyesidir. Çocuk ve Medeniyet dergisinin editörleri arasında yer almaktadır. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği’nin web sitesi olan, Türkiye’nin çocuk endokrinolojisi ile ilgili en kapsamlı ve en çok ziyaretçi alan “cocukendokrindiyabet.org” internet sitesini kurmuş ve uzun dönem editörlüğünü yapmıştır. Türkiye’nin ilk Çocuk Endokrinoloji ile ilgili web sitesi olan “cocukendokrin.net” ve çocuk sağlığı ile ilgili konularda İzmir’e yeni bir heyecan ve soluk getiren www.izmirpediatri.org internet sitelerinin kurucusudur ve editörlüğünü yapmaktadır. Dündar ayrıca “Çocuk Endokrin Diyabet Magazin Dergisi”ni yayın hayatına sokmuş ve genel yayın yönetmenliğini yürütmüştür. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisini yayın hayatına sokmuş ve 2 senedir editörlüğünü yapmaktadır. Çok sayıda bilimsel toplantıda konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer alan Dündar’ın, 100′ü uluslararası olmak üzere 200’den fazla yayın ve bildirisi, 1 adet kitap editörlüğü ve 12 adet kitap bölüm yazarlığı, SCI ve SCI-E kapsamındaki uluslararası dergilerde 400′e yakın, google akademik verilerine göre 1000 atıfı bulunmaktadır. 2013-2017 yılları arasında İzmir Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliği Diyabet Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Şubat 2015 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Eylül 2011′den beri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Ağustos 2013′ten beri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Eğitim Sorumluluğu, Şubat 2015′ten beri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.