Meme Kanseri Evreleri Nelerdir?

meme kanseri evreleri
meme kanseri evreleri

Meme kanseri evreleri, tedavinin planlanmasında önemlidir. Meme kanserinde uygulanacak tedavi, hastalığın evresine göre belirlenir. Bu yüzden her kanser hastalığında olduğu gibi, meme kanserinde de, evrenin bilinmesi önem taşır. Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücrelerden kaynaklanır. Meme dokusundaki hücrelerin bazı nedenlerden dolayı değişime uğraması ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına meme kanseri denir. Memedeki kanser dokusu, önce memenin etrafındaki dokulara, daha sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılır. Meme kanserinde erken tanı, tedavi şansını artırır. Eğer hastalığın farkına varılıp da tedavi edilmezse, kanser akciğer, kemik gibi diğer organlara da yayılır. Buna metastaz adı verilir.

Meme Kanseri Evreleri Nelerdir?

Meme kanseri genellikle yavaş ilerleyen bir kanser türüdür. Meme içinde zamanla büyüyen kanser, ilk önce meme bezinin lenf kanalları ile koltuk altı lenf bezlerine ulaşır. Daha sonra ise kanser hücreleri kan dolaşımına karışarak, karaciğer ve kemik gibi uzak organlara yayılır.  Meme kanseri tanısı konduğunda, ilk önce kanserin hangi aşamada olduğu ve vücutta nerelere yayıldığını tespit etmek gerekir. Bu işleme evreleme denir. Hastalığın bulunduğu evreye göre de, tedavi belirlenir.

Meme kanserinin evrelemesinde TNM adı verilen bir evreleme sistemi kullanılır.  Burada T kanserin çapını, N kanser hücrelerinin istilasına uğrayan koltuk altı lenf bezi sayısını, M ise uzak organlara olan yayılım (metastaz) durumunu gösterir.

Meme kanserinde toplam 4 evre bulunur. Evre I, II ve bazı evre III meme kanseri, erken evre meme kanseri olarak kabul edilir. Evre III meme kanserlerinin bir kısmı ile evre IV meme kanserleri ileri evre meme kanseri olarak adlandırılır. Meme kanserinin evrelemesinde, memedeki kanserin büyüklüğü, etraftaki lenf bezlerine ve uzak organlara yayılıp yayılmadığına bakılır.

Evre 0 (Karsinoma in situ)

Başlangıç evresi (evre sıfır) olarak kabul edilir. Bu evre aslında tam olarak meme kanseri olarak tanımlanmaz. Bu evrede memede, meme kanserinin öncüsü olan lezyonlar bulunur. Yani bu hücrelerin kansere dönüşebilme potansiyelleri vardır.

Evre I

Kanser dokusunun büyüklüğü 2 cm’den daha küçüktür.  Hastalık henüz başka bir yere yayılmamıştır. Hastalığın bu evrede tespit edilmesi ve tedaviye başlanması oldukça avantajlıdır. Bu evredeki tedavinin sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.

Evre II

Kanser dokusunun büyüklüğü 2-5 cm arasındadır. Bu evrede hastalık koltuk altı lenf bezlerine yayılmış olabilir ya da olmayabilir.

Evre III

Memedeki kanser dokusu 5 cm’den büyüktür ya da kanser dokusu 5 cm’den küçük ancak tümör koltuk altı bezlerini, göğüs duvar kaslarını ve meme başını tutmuştur. Bu evrede meme kanseri boyundaki lenf bezlerine de yayılım gösterebilir.

Evre IV

Bu evrede kanser, kemik, karaciğer, akciğer, beyin gibi uzak organlara ya da memeden uzaktaki lenf bezlerine yayılmıştır.

Meme kanseri evreleri, yani hastalığın vücuttaki yaygınlığının derecesinin saptanması, uygulanacak olan tedavinin planlanmasında önemlidir. Çünkü meme kanserinin evresinin belirlenmesiyle uygulanan tedavi planı, tedavinin başarı şansını artırmaktadır. Peki meme kanserinden korunmak için ne yapmalı? merak ediyorsanız tıklayınız.

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunlarıda Beğenebilirsiniz