Üroloji Nedir? Üroloji Neye Bakar?

Üroloji Nedir? Üroloji Neye Bakar?
Üroloji Nedir? Üroloji Neye Bakar?

Üroloji cerrahi tıp bilimlerinden bir bölümdür.  Böbrek üstü bezi, böbrek, idrar kesesi (mesane) ve dış idrar kanalı (üretra) ile erkeklerde prostat, meni kesesi, testis ve penis ile ilgili hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Üroloji konusunda uzmanlaşmış doktorlara ürolog adı verilir. 

Çocuk ürolojisi ürolojinin bir üst uzmanlık dalıdır. Ayrıca ürolojinin bazı alt uzmanlık alanları bulunmaktadır. Bunlar;

Sertleşme bozuklukları ve erkek kısırlığı ile ilgilenen androloji,

Böbrek, idrar kesesi, idrar yolları ve prostatın kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen üroonkoloji,

İdrar kaçırma ve organ sarkması olan hastaları tedavi eden kadın ürolojisi,

Sinir sistemindeki bozukluklara bağlı ortaya çıkan işeme sorunlarıyla uğraşan nöroüroloji,

Böbrekler ve idrar yollarındaki taşların, tümörlerin ve darlıkların kapalı ameliyat teknikleriyle tedavisini yapan endoüroloji,

Böbrek çıkım darlıkları, üretra darlıkları, hipospadias (yarım sünnet) gibi hastalıkların tedavisiyle ilgilenen rekonstrüktif üroloji gibi çalışma alanlarıdır.

Üroloji konusunda uzmanlaşmış olan doktorlara üroloji doktoru, üroloji uzmanı ya da ürolog adı verilir.

Hangi Şikayeti Olanlar Üroloji Bölümüne Gitmeli?

Acil İdrar Yapma İhtiyacı (Sıkışma Hissi)

Boşalırken Ağrı (Cinsel İlişki Sırasında Ağrılı Boşalma)

Cinsel İlişki Sırasında Ağrı (Ağrılı Cinsel İlişki)

Cinsel İsteksizlik

Çocuk Sahibi Olamama (Kısırlık)

Erken Boşalma

Gece İşemesi

Geç Boşalma

İdrar Damlaması

İdrar Deliğinin Penis Ucunda Olmaması

İdrar Kaçırma

İdrar Tazyikinde Azalma

İdrar Tıkanması

İdrar Tutma (Bekletme)

İdrar Tutukluğu

İdrar Yaparken Yanma, Sızlama ya da Ağrı Olması

İdrara Sık Çıkma İhtiyacı

İdrardan Kan Gelmesi

İdrarın Geldiğini Hissetmeme

İdrarın İnce Çıkması

İdrarın Kesik Kesik Çıkması

İşeme Zorluğu

Kanlı İdrar

Kanlı Meni

Kısırlık (Erkek Kısırlığı)

Kum Düşürme

Penis Eğriliği

Penis Küçüklüğü

Penis Ucundan Akıntı Gelmesi

Peniste Ele Gelen Sertlik

Peniste Yara

PSA Yüksekliği

Sertleşme Olmaması

Sperm Sayısında Azalma

Sünnet Derisinde Şişme ya da Kızarıklık

Sünnet Derisinin Ucunun Daralması (Bitiklik)

Testis Torbasında Ağrı

Testis Torbasında Büyüme

Testis Torbasında Damar Genişlemesi

Vajinada Dolgunluk Hissi

Vajinadan İdrar Gelmesi

Vjinadan Dışarı Et Sarkması

Yan Ağrısı (Böğür Ağrısı)

Yaygın Kemik Ağrıları

Yumurtanın Testis Torbasında Olmaması

Üroloji Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Acil İdrar Yapma İsteği (İdrar Sıkışması)

Adölesan Varikosel (Gençlerde Varikosel)        

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Antenatal Hidronefroz (Doğum Öncesi Hidronefroz)

Aşırı Aktif Mesane

Balanit (Penis Başı İltihabı)        

Balanopostit (Penis Başı  ve Sünnet Derisinin İltihabı) 

Balayı Empotansı (Gerdek Gecesi Empotansı)  

Boşalma (Ejekülasyon) Bozuklukları

Böbreğin Kistik Hastalıkları       

Böbrek Atardamarı Tıkanıklığı (Renal Arter Trombozu)          

Böbrek Çıkım Darlığı (Üreteropelvik Bileşke Darlığı)  

Böbrek Hastalıkları         

Böbrek İltihabı (Piyelonefrit)     

Böbrek Kanseri (Böbrek Tümörü)          

Böbrek Kisti        

Böbrek Taşı         

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

Böbrek Üstü Bezi Tümörü        

Böbrek Üstü Bezi Yetmezliği    

Böbrek Yetmezliği          

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları   

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları (Erkek) 

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları (Kadın) 

Cinsel Gelişim Bozuklukları (İnterseks, Cinsiyet Farklılaşma Buzuklukları)    

Cinsel İsteksizlik (Erkek)

Cinsel İsteksizlik (Kadın)           

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Çocuk Hidroseli (Su Fıtığı)

Çocuk Taş Hastalıkları

Çocukta İdrar Tutma

Ekstrofi Vezika (İdrar Kesesi Ön Duvarı Yokluğu)

Enürezis (Alt Islatma, Gece İşemesi)     

Epididimit (Meni Kanalı İltihabı)           

Epispadias (Dış İdrar Kanalı Üstünün Açık Olması)     

Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Bozukluğu)     

Erkek Kontrasepsiyonu (Erkeğin Korunması)

Erkeklerde İdrar Kaçırma

Erken Boşalma (Bel Gevşekliği, Prematür Ejakülasyon)

Fimozis (Bitiklik)

Gece İşemesi (Enüresiz, Alt Islatma)     

Gömük Penis

Hatalı Sünnet  (Sünnet Hatası)

Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)

Hidrosel (Testis Torbasında Sıvı Toplanması)

Hipospadias (Erişkin Hipopadias)

Hipospadias (Yarım Sünnet)

İdrar Hastalıkları

İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)         

İdrar Kesesi Sarkması (Sistosel) 

İdrar Sıkışması           

İdrar Tıkanması        

İdrar Yaparken Yanma (Dizüri) 

İdrar Yolu Enfeksiyonu  

İdrar Yolu Taşı    

İdrar Yolu Tıkanıklığı     

İdrarda Kan Görülmesi (Hematüri)        

İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon, Empotans, Sertleşme Sorunu)

İnfertilite (Kısırlık)

İnmemiş Testis

İnterstisyel Sistit  (Ağrılı Mesane Sendromu)

İşeme Bozuklukları

Kanlı İdrar (Hematüri)

Kanlı Meni (Hemospermi)

Kısırlık (Erkek Kısırlığı)

Kronik Böbrek Yetmezliği

Küçük Penis (Mikropenis)

Makat Sarkması (Rektal Prolapsus)

Megaüreter (Üreter Genişlemesi)

Meni Kanalı Tıkanıklığı

Mesane (İdrar Kesesi) Taşı         

Mesane İltihabı (Sisitit)   

Mesane Kanseri (İdrar Kesesi Kanseri) 

Mesane Küçülmesi (İdrar Kesesi Hacminde Yetersizlik)          

Nörojen Mesane (Mesane Felci, Spastik Mesane)

Parafimozis (Sünnet Derisinin Penis Başını Boğması)

Pelvik Organ Sarkması

Penis Hastalıkları

Penis Eğriliği       

Penis Kanseri       

Penis Kırılması (Penil Fraktür)    

Penis Kopması     

Penis Yaralanması           

Peyronie Hastalığı (Penis Kireçlenmesi)

Piyelonefrit (Böbrek İltihabı)

Posterior Üretral Valv (Dış İdrar Kanalında Kapakçık) 

Priapizm (Uzamış ve Ağrılı Ereksiyon)

Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma

Prostat Büyümesi (BPH, Benign Prostat Hiperplazisi)  

Prostat İltihabı (Prostatit)           

Prostat Kanseri    

Rahim Sarkması (Uterosel)

Rektum Sarkması (Rektosel)

Sarkma (Pelvik Organ Proplapsusu)

Sertleşme (Ereksiyon) Bozukluğu

Sistit (Mesane İltihabı, İdrar Kesesi İltihabı)

Sistosel (İdrar Kesesi Sarkması)

Son Dönem Böbrek Hastalığı

Sperm Hücresi Yokluğu (Azospermi)

Sperm Sayısında Azalma (Oligospermi)

Taş Hastalığı

Tembel Mesane

Testis İltihabı (Orşit)       

Testis Kanseri (Testis Tümörü)   

Testis Torsiyonu (Testis Burkulması)     

Utangaç Testis (Retraktil Testis)

Üremi (Kanda Üre Yüksekliği)  

Üreter Genişlemesi (Megaüreter)

Üreter Kanseri (İç İdrar Kanalı) 

Üreter Mesane Bileşke Darlığı (Üreterovezikal Darlık) 

Üreter Taşı

Üreterosel

Üreterovezikal Darlık (Üreter Mesane Bileşke Darlığı)

Üretra Darlığı (Dış İdrar Kanalı Darlığı)

Üretra Kanseri (Dış İdrar Kanalı)           

Üriner Sistem Anomalisi 

Üriner Sistem Taşları (Böbrek ve İdrar Yolları Taşı)     

Vajen Tepesi Sarkması (Vault Prolapsus)

Varikosel (Testis Damar Genişlemesi)

Vezikovajinal Fistül (Mesane ile Vajina Arasında Delik)          

VUR (Veziko Üreteral Reflü, İdrar Reflüsü)

Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)

Yatak Islatma (Enürezis, Gece İşemesi)

Üroloji Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular?

Böbrek 

Böbrek Çıkış Darlığı Ameliyatı (Pyeloplasti)

Böbrek Kanser Ameliyatı (Açık)

Böbrek Kanser Ameliyatı (Laparoskopik)

Böbrek Kanser Ameliyatı (Robotik)

Böbrek Kanseri Ameliyatı (Radikal ve Parsiyel Nefrektomi)

Böbrek Nakli

Böbrek Taşı Ameliyatı

Böbrek Taşı Ameliyatı (Mikroperk, İğne Deliğinden Böbrek Taşı Ameliyatı)

Böbrek Taşı Ameliyatı (Perkütan)

Böbrek Taşı Ameliyatı (RIRS)

Böbrek Üstü Bezi Ameliyatı

Endoskopik Üreter Taşı tedavisi

ESWL (Vücut Dışından Ses Dalgalarıyla Taş Kırılması)

Hiposoadias (Yarım Sünnet) Ameliyatı

İdrar Akım Hızı Ölçümü (Üroflowmetre)

İdrar Kaçırma Ameliyatı

İdrar Kesesi Sarkması Ameliyatı

İktidarsızlık Testi (NPT Testi)

Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı (Perkütan Nefrolitotomi)

Kapalı Mesane Tümörü Ameliyatı (TUR-Mesane)

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-Prostat)

Laparoskopik Cerrahi

Lazer (Taş Kırma)

Lazerle Böbrek Taşı Kırma

Meni Kanalı Tıkanıklığı Tedavisi (Vazovazostomi, Epididimovazostomi)

Mesane Çıkarılması Ameliyatı (Sistektomi)

Mesane Genişletme Ameliyatı (Augmentasyon)

Mesane Tümörü Ameliyatı (Transüretral Mesane Tümörü Rezeksiyonu, TURMT)

Mikroperk (İğne Deliğinden Taş Ameliyatı)

Mikro-Perkütan Nefrolitotomi (İğne Deliğinden Böbrek Taşı Ameliyatı)

Nefrektomi (Böbrek Alınması Ameliyatı)

Nöromodülasyon (Mesane Pili)

NPT Testi (Uyku Sırasında Penis Sertleşmesinin Ölçülmesi)

Papaverin Testi (Sertleşme Testi)

Pelvik Organ Prolapsusu (POP)

Penil Protez  (Mutluluk Çubuğu)

Piyeloplasti (Böbrek Çıkım Darlığı Ameliyatı)

Prostat 

Prostat Biyopsisi

Prostat Büyümesi Ameliyatı (Lazer, Greenlight)

Prostat Büyümesi Ameliyatı (TUR, Plazma Kinetik)

Prostat Kanser Ameliyatı (Açık)

Prostat Kanser Ameliyatı (Laparoskopik)

Prostat Kanser Ameliyatı (Perineal, Apış Arasından))

Prostat Kanser Ameliyatı (Radikal Prostatektomi)

Prostat Kanser Ameliyatı (Robotik)

Prostat Kanseri Hormon Tedavisi

PSA Testi (Prostat Kanser Testi)

Radikal Nefrektomi (Böbrek Kanser Ameliyatı)

Radikal Perineal Prostatektomi

Radikal Prostatektomi (Prostat Kanser Ameliyatı)

Radikal Sistektomi (Mesane Kanser Ameliyatı)

Rahim Sarkması Ameliyatı

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS)

RIRS ( İdrar Kanalından Girilerek Kapalı Yöntemle Böbrek Taşı Kırma)

Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi (Böbrek Çıkış Darlığı)

Robotik Cerrahi (Böbrek Kanseri)

Robotik Cerrahi (Prostat Kanseri)

Sarkma Ameliyatı (Pelvik Organ Sakması)

Sistometri (Mesane Testi)

Sistoskopi (İdrar Kesesinin İçine Bakmak)

Sondalı İşeme Filmi (Voiding Sistoüretrografisi, VCUG)

Sperm Kültürü

Spermiyogram (Sperm Tahlili, Sperm Sayımı)

Stres Tipi İdrar Kaçırma Ameliyatı (TOT, TVT)

Sünnet

TAK (Temiz Aralıklı Kateterizasyon)

Testis Biyopsisi

Testisten Sperm Hücresi Elde Etme (TESE, Mikro-TESE)

Transüretral Mesane Tümörü Rezeksiyonu (TURMT)

Transüretral Mikrodalga Terapi (TUMT)

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)

Üretrografi (Üretra Filmi)

Üretroplasti (Açık Üretra Darlığı Ameliyatı)

Üriner Diversiyon (Mesane Alınması Sonrası İdrar Boşaltma)

Ürodinami (Mesane Testi, İşeme Testi)

Üroflovmetri (İdrar Akım Hızı)

Üroterapi  (Çocuklarda İşeme Bozukluğu Tedavisi)

Vajina Sarkması

Vajinal Fistül Ameliyatı

Varikosel Ameliyatı (Mikroskopik Varikoseleketomi)

Varikosel Ameliyatı (Mikroskopik)

Varikosel Ameliyatı (Varkoselektomi)

Vazektomi (Meni Kanalının Bağlanması)

Vazektomi Geri Çevirme Ameliyatı

Voiding Sistoüretrografi (İşeme Filmi)

Yapay Üriner Sfinkter (Yapay İdrar Büzüğü)

Yeni Mesane Yapımı (Bağırsak Mesane)

 

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunlarıda Beğenebilirsiniz
Diş Hekimliği Nedir?
Devamını Oku

Diş Hekimliği Nedir? Neye Bakar?

Bu Yazıda Neler Var?1 Diş Hekimliği Uzmanlık Alanları Nelerdir?1.1 Diş Hekimliği1.2 Ağız-Diş-Çene Cerrahisi1.3 Ağız-Diş-Çene Radyolojisi1.4 Çocuk Diş Hekimliği…
Psikiyatri Nedir?
Devamını Oku

Psikiyatri Nedir? Neye Bakar?

Psikiyatri ya da ruh sağlığı ve hastalıkları, düşünce, davranış ve duygu değişiklikleri ile kendini gösteren ve halk arasında akıl hastalığı, ruh hastalığı ve ya sinirlilik denilen hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp bilim dalıdır.
üroloji bölümü
Devamını Oku

Üroloji Nedir?

Bu Yazıda Neler Var?1 Üroloji Nedir?2 Üroloji Çalışma Alanları Nelerdir?3 Ürolog Kimdir?4 Üroloji Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar?5 Üroloji…
Genel Cerrahi
Devamını Oku

Genel Cerrahi Nedir?

Bu Yazıda Neler Var?1 Genel Cerrahi Üst Uzmanlık Alanları Nelerdir?2 Hangi Şikayeti Olanlar Genel Cerrahi Bölümüne Gitmeli?2.1 Genel…