Kalp ve Damar Cerrahisi Nedir?

Kalp ve Damar Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi Nedir?

Kalp ve Damar Cerrahisi Nedir?

Kalp ve damar cerrahisi; kalp, kalp kapakları ve damarlar ile ilgili hastalıklarının tanısı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen  bir tıp bölümüdür. Kalp ve damar hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktorlara kalp damar cerrahı denir. Kalp ve damar cerrahisi; koroner damar (kalbi besleyen damarlar) hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, damar tıkanıklıkları, damar genişlemeleri (anevrizma), varis (toplar damar genişlemesi), doğuştan olan kalp hastalıkları ile ilgili tedavileri gerçekleştirir.

Hangi Şikayeti Olanlar Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümüne Gider?

Anormal Kalp Sesi (Üfürüm)

Ayak Bileğinde Şişme (Her İki Ayak Bileği)

Bacakta Şişme (Her İki Bacak)

Bayılma

Çarpıntı (Kalbin Attığını Hissetme)

Göğüs Ağrısı

Nefes Darlığı

Morarma (Yüzün Morarması)

Tansiyon Yüksekliği

Yorulma (Çabuk Yorulma)

Kalp ve Damar Cerrahisi Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Abdominal Aort Anevrizması (Karın Ana Damarında Balonlaşma)

Anevrizma  (Damarda Balonlaşma)

Aort Anevrizması  (Aort Balonlaşması)

Aort Kapak Darlığı (Aort Stenozu)

Aort Kapak Yetmezliği

Aort Koarktasyonu (Aort Damar Daralması)

Aort Yırtılması (Aort Diseksiyonu)

Aralıklı Topallama (Kladikasyo, Yürüme Ağrısı, Arteriyel Yetmezlik Ağrısı)

Aritmi (Kalp Ritim Bozukluğu)

Arter Tıkanıklığı (Atar Damar Tıkanması)

Atriyal Septal Defekt (ASD)

Bacak Damar Tıkanıklığı (Aralıklı Topallama, İskemik Klodikasyon)

Buerger Hastalığı (Tromboanjitis Obliterans)

Büyük Arterlerin Transpozisyonu

Damar Balonlaşması (Anevrizma)

Damar Balonlaşması (Anevrizma)

Damar Daralması

Damar Duvarı İltihabı (Vaskülit)

Damar Hastalıkları

Damar Tıkanıklığı

Derin Ven Trombozu (Bacak Toplardamarlarında Pıhtı)

Diyabetik Ayak

Diyabetik Damar Hastalığı (Şeker Yarası)

Doğumsal Kalp Hastalıkları (ASD, VSD, PDA)

Fallot Tetrolojisi

Femoral Arter Anevrizması  (Kasık Damar Anevrizması)

Fil Hastalığı (Flariasis)

Flebit (Toplardamar İltihaplanması)

İliyak Arter Anevrizması

Kalp Büyümesi  (Kardiyomiyopati, Kalp Kası Hastalığı)

Kalp Damar Hastalıkları

Kalp Deliği

Kalp Kapak Darlığı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kontüzyonu (Kalp Yaralanması)

Kalp Ritim Bozukluğu (Aritmi)

Kalp Tamponadı (Kalp Zarında Sıvı Toplanması)

Kalp Tümörü

Kalp Yetmezliği

Karın Anadamarı Anevrizması (Abdominal Aort Anevrizması)

Karın Aort Anevrizması Yırtılması

Karotis Arter (Şah Damarı) Tıkanıklığı

Kavernöz Sinüs Trombozu

Konjestif Kalp Yetmezliği

Koroner Arter Hastalığı         (Koroner Kalp Hastalığı)

Koroner Ateroskleroz (Kalp Damar Sertliği)

Mitral Kapak Darlığı

Mitral Kapak Prolapsusu (Sarkması, Çökmesi)

Mitral Kapak Yetmezliği

Morarma (Yüzün Morarması)

Patent Duktus Arteriozus (PDA)

Periferik Damar Hastalığı (Kol ve Bacak Damar Hastalığı)

Perikardit (Kalp Dış Zarı İltihabı)

Pıhtı Atması (Emboli)

Poplital Arter Anevrizması (Diz Arkasında Damar Balonlaşması)

Psödoanevrizma (Yalancı Balonlaşma)

Pulmoner Kapak Darlığı (Pulmoner Stenoz)

Romatizmal Kalp Hastalıkları

Şah Damar Yırtılması (Karotis Arter Diseksiyonu)

Şah Damarında Daralma (Boyun Damarında Daralma)

Trunkus Arteriozus

Varis (Toplar Damar Genişlemesi)

Vasküler Kladikasyo (Bacak Damar Tıkanıklığı)

Vaskülit (Damar Duvarı İltihabı)

Venöz Tıkanıklık (Toplar Damar Tıkanması)

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma (Diffüz İntravasküler Koagülasyon, DİK)

Yürüme Ağrısı (Arteriyel Yetmezlik Ağrısı, Aralıklı Topallama, Kladikasyo)

Kalp ve Damar Cerrahisi Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular?

Açık Kalp Ameliyatı (Koroner By Pass)

Aort Cerrahisi

Aort İçi Balon Pompası Yerleştirilmesi

Aort Kapak Ameliyatı

Aort Kapak Protezi

Aritmi Ameliyatı

Atrial Septik Defekt  (ASD) Ameliyatı

Balon Anjioplasti (Balonla Damar Darlığı Açılması)

Balon Dilatasyon ve Stent Uygulanması

Balon Valvuloplasti (Balonla Kalp Kapaklarını Genişletme)

Böbrek Damar Cerrahisi

Bypass Ameliyatı (Açık Kalp Ameliyatı)

Damar Anjiyosu (Anjiyografi)

Damar Cerrahisi

Doğuştan Kalp Hastalığı (Kalp Deliği) Ameliyatı

Endovasküler Cerrahi

Endovenöz Lazer Tedavisi (Varis Tedavisi)

İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör

Kalp Anjiyosu (Koroner Anjiyografi)

Kalp Anyiyosu (El Bileğinden)

Kalp Cerrahisi

Kalp Cerrahisi (Çocuk)

Kalp Deliği Ameliyatı

Kalp Kapak Ameliyatı

Kalp Kateterizasyonu

Kalp Nakli

Kapalı Aort Kapak Değişimi (TAVI, Transkateter Aort Valv İmplantasyonu)

Koltuk Altı Kalp Ameliyatı

Koroner Baypas (Açık Kalp Ameliyatı)

Koroner Stent

Lazer Varis Tedavisi

Periferik Arter Cerrahisi (Kol ve Bacak Damarları)

Robotik Cerrahi

Skleroterapi (Varis Tedavisi)

Stent Takılması (Damar İçine Halka Yerleştirme)

TAVI (Transkateter Aort Valve İmplantasyonu, Kapalı Aort Kapak Değişimi)

Varis Ameliyatı

Varis Tedavisi (Endovenöz Lazer)

Varis Tedavisi (Skleroterapi)

VSD (Ventriküler Septal Defekt) Ameliyatı

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunlarıda Beğenebilirsiniz
Diş Hekimliği Nedir?
Devamını Oku

Diş Hekimliği Nedir? Neye Bakar?

Bu Yazıda Neler Var?1 Diş Hekimliği Uzmanlık Alanları Nelerdir?1.1 Diş Hekimliği1.2 Ağız-Diş-Çene Cerrahisi1.3 Ağız-Diş-Çene Radyolojisi1.4 Çocuk Diş Hekimliği…
Psikiyatri Nedir?
Devamını Oku

Psikiyatri Nedir? Neye Bakar?

Psikiyatri ya da ruh sağlığı ve hastalıkları, düşünce, davranış ve duygu değişiklikleri ile kendini gösteren ve halk arasında akıl hastalığı, ruh hastalığı ve ya sinirlilik denilen hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp bilim dalıdır.
üroloji bölümü
Devamını Oku

Üroloji Nedir?

Bu Yazıda Neler Var?1 Üroloji Nedir?2 Üroloji Çalışma Alanları Nelerdir?3 Ürolog Kimdir?4 Üroloji Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar?5 Üroloji…